Uszlachetnianie

Uszlachetnienie papieru polega na naniesieniu na jego powierzchnię innego rodzaju materiału przy zastosowaniu różnych metod, np. powlekania, impregnowania czy laminowania.