Typ strony: Prawna

Tylko dla elementów prawnych

Klauzula informacyjna do procesów rekrutacyjnych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SICO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ulicy Annopol 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa z dopiskiem „IOD”. Przetwarzanie… Czytaj dalej »