Sico Print Solutions po raz drugi na liście Diamentów Forbes 2023!

06-07-2023

To już 15 edycja rankingu przygotowanego przez redakcję magazynu Forbes, wspólnie z firmą Dun & Bradstreet. Celem rankingu jest zidentyfikowanie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w danym regionie, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości. Lista opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny spółek, uwzględniającej wyniki finansowe i wartość aktywów, z lat 2017-2021. Firmy nagradzane są w trzech kategoriach, według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł, firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł. Wybrane zostają firmy o dodatnim wyniku finansowym, nie będące w upadłości bądź likwidacji oraz o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym wg ratingu. Dla zachowania porównywalności wyników, firmy finansowe znalazły się poza badaniem. Na listach znalazły się firmy o największej dynamice wzrostu wartości. Do wyceny Diamentów Forbesa 2023 wykorzystane zostały oficjalne dane z lat 2017-2021 m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.

#sico #sicopolska #sicoprintsolutions #diamentyforbesa2023