Oprogramowania RIP, które wykorzystując profile ICC pozwalają na oszczędność kosztów oraz czasu pracy przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej jakości kolorów.