Oświadczenie Zarządu SICO Polska Sp. z o.o. w związku z epidemią COVID-19.

Oświadczenie Zarządu SICO Polska Sp. z o.o. w związku z epidemią COVID-19.
16-03-2020

Szanowni Państwo,

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Naszych Pracowników, Współpracowników, Klientów, Dostawców oraz Partnerów Biznesowych, Zarząd firmy SICO Polska Sp. z o.o. wdrożył procedury i środki zaradcze mające na celu ograniczenie rozpowszechniania się wirusa, o czym niniejszym pragnie Państwa poinformować.

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie zalecenia wynikające z Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz wszelkie zalecenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
Odwołaliśmy wszystkie planowane wyjazdy zagraniczne, jak również spotkania z naszymi zagranicznymi Partnerami. Wszelkie spotkania z naszymi Klientami ograniczamy do niezbędnego minimum. Każdorazowo są i będą one organizowane za obustronną zgodą i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Śledzimy informacje, komunikaty i zalecenia związane z bezpieczeństwem oraz na bieżąco dostosowujemy się do nich podwyższając poziom zabezpieczeń w celu minimalizowania ryzyka zakażenia. Zarówno w Centrali jak i wszystkich naszych Oddziałach, w biurach i w magazynach obowiązują procedury dezynfekcji i zachowania najwyższych standardów higieny. Szczególnie w magazynach dostęp osób trzecich został maksymalnie ograniczony.
Nasi Pracownicy zostali poinstruowani o zasadach i zaleceniach wydawanych przez WHO, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz zobowiązani zostali do ich przestrzegania. Na bieżąco monitorujemy stan zdrowia naszych Pracowników, Współpracowników i ich rodzin.
Ponadto zostały spisane i przekazane wszystkim Pracownikom SICO Polska sp. z o.o. zasady funkcjonowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Zdecydowana większość naszych Pracowników biurowych pracuje zdalnie. Nasze Działy Handlowe w Centrali i Oddziałach funkcjonują w ograniczonej obsadzie w celu ograniczenia wewnętrznych kontaktów osobistych.
Wszyscy jesteśmy do Państwa dyspozycji zachęcając do kontaktów głownie telefonicznych i mailowych. Prosimy o nie wysyłanie dokumentów papierowych drogą tradycyjną – rekomendujemy skany i dokumenty w formie elektronicznej.
Nasi Dostawcy zapewniają o pełnej dostępności zamawianych przez nas towarów. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi Partnerami Transportowymi i Logistycznymi, którzy zapewniają o ciągłości świadczonych usług. Daje nam to podstawy do zagwarantowania naszym Klientom obsługi na dotychczasowym poziomie.
Posiadając właściwe stany magazynowe oraz biorąc powyższe pod uwagę, jesteśmy gotowi realizować Państwa zamówienia w sposób bezpieczny i stabilny, tak aby nie zakłócać Państwa procesów produkcyjnych.
Dołożymy wszelkich starań, aby szczególnie w tym trudnym dla wszystkich okresie być dla Państwa odpowiedzialnym i bezpiecznym partnerem.
Mamy nadzieję, że wszystko wróci do normy w możliwie krótkim czasie.

Życzymy Państwu, żebyście przez ten wyjątkowy czas przeszli jak najmniejszym kosztem.

Prezes Zarządu Sico Polska
Zenobiusz Zduniak