Formularz – Zgłoszenie używanej maszyny do Giełdy

Proszę wypełnij formularz zgłoszeniowy poniżej:

Dane osobowe

Dane maszyny

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 8.