Dominik Borkowski – Key Account Manader ds.Sprzedaży Maszyn i Urządzeń

02-11-2022