FARBY SITODRUKOWE WODNE SICO INFORMACJA TECHNICZNA

seria SX

ZASTOSOWANIE

Farba sitodrukowa na bazie wody do druku na bawełnie i niektórych włóknach sztucznych.
WYGLĄD FARBY PO ZADRUKOWANIU

Półmatowy. Kolory tej serii są bardzo żywe.
SCHNIĘCIE

Suszenie należy wykonywać w temperaturze 150°C przez 3 minuty. Po dodaniu 3% na masę utwardzacza SXHSX nie zachodzi konieczność suszenia w tunelu.
ROZCIEŃCZALNIKI

Maksymalnie 10% wody lub wolnego rozcieńczalnika SX 3000 na masę.
EMULSJE

Wszystkie odporne na działanie wody.
WYDAJNOŚĆ

Do 40m² z 1 litra, w zależności od zastosowanej siatki.
CZYSZCZENIE

Zaleca się czyszczenie sita natychmiast po druku, przy użyciu ciepłej wody i detergentu.
TRWAŁOŚĆ W MAGAZYNOWANIU

1 do 2 lat .
ZACHOWANIE PRZY DOBIERANIU KOLORÓW

Dla serii SICOTEX został opracowany system mieszania kolorów . Bazą wyjściową jest masa transparentna SX150 , którą można mieszać z 11 masami pigmentowymi sprowadzanymi na zamówienie .
PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

SXHSX – utwardzacz – po dodaniu 3% utwardzacza nie zachodzi konieczność suszenia w tunelu.
UWAGI

Zadrukowany materiał można prać po upływie 1 dnia od zadrukowania. Po dodaniu utwardzacza SXHSX do farby należy ją wykorzystać w ciągu 6 godzin.
Do wydruków rastrowych należy używać siatek w przedziale od 34T do 90T.
Należ pamiętać aby:
– chronić farbę przed niskimi temperaturami (poniżej 5°C)
– przed rozpoczęciem druku seryjnego przeprowadzić próby: prania (szczególnie na tkaninach syntetycznych), utrwalania (temperatura i czas).
Farba w wysokim stopniu jest ekologiczna:
– w odróżnieniu od innych farb do tekstyliów SICOTEX SX nie zawiera formaldehydu, nie występuje odparowywanie toksycznych oparów podczas suszenia (utrwalania),

– bez rozcieńczalników: w 100% na bazie wody,
– nie zawiera metali ciężkich lub szkodliwych pigmentów,
– nie zawiera PCV.
Jednym słowem jest to farba ekologiczna.

 

Przed drukiem całego nakładu należy wykonać próbę. Bez próby druku na danym podłożu reklamacje farb nie będą uwzględniane.