FARBY SITODRUKOWE ROZPUSZCZALNIKOWE SICO INFORMACJA TECHNICZNA

seria TPP

 

ZASTOSOWANIE

Polietylen i polipropylen stosowany jako priplack, akylux, duoprop itp. Na podłoża sztywne i gładkie.
WYGLĄD FARBY PO ZADRUKOWANIU

Satynowany.
SCHNIĘCIE

Przez utlenianie się rozcieńczalników, natychmiastowe w suszarce tunelowej.
ROZCIEŃCZALNIKI

TPP2000 – rozcieńczalnik normalny
TPP3000 – rozcieńczalnik lekko opóźniający

TPP4000 – rozcieńczalnik opóźniający
TPP5000 – rozcieńczalnik bardzo opóźniający
EMULSJE

Wszystkie, które są odporne na działanie rozcieńczalników.
WYDAJNOŚĆ

Do 40m² z 1 litra, w zależności od zastosowanej siatki.
CZYSZCZENIE

Oczyszczacz CT 1000 lub CT 1001.
TRWAŁOŚĆ W MAGAZYNOWANIU

Nieograniczona.
ZACHOWANIE PRZY NAKŁADANIU DRUGIEJ FARBY

Występuje opóźnienie w schnięciu. Nie ma zmiany wyglądu.

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO I WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Bardzo dobra dla całej serii.
ZACHOWANIE PRZY DOBIERANIU KOLORÓW Wszystkie farby nadają się do mieszania ze sobą.
PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

– pasta skracająca TPP160, idealny środek do wydruków rastrowych,
– masa transparentna TPP150, do otrzymania kolorów żywszych, ale przy zmniejszeniu krycia i odporności na światło,
– antystatyk AS1000 dodawany w ilości 5% eliminuje efekty jonizacji podłoża
– opóźniacz w żelu TPP170, masa zapobiegająca zatykaniu się sita podczas drukowania bardzo precyzyjnych detali.
UWAGI

– nie dodawać proszku do matowienia, ponieważ zmniejsza się przyczepność,
– można dodać utwardzacza HEC w ilości od 3% do 5% na masę aby skrócić czas utwardzania i zwiększyć przyczepność na podłożach starych lub trudnych.
Po dodaniu utwardzacza należy zużyć farbę w ciągu 4 godzin.

 

Przed drukiem całego nakładu należy wykonać próbę. Bez próby druku na danym podłożu reklamacje farb nie będą uwzględniane.