FARBY SITODRUKOWE ROZPUSZCZALNIKOWE SICO INFORMACJA TECHNICZNA

seria EC 

ZASTOSOWANIE

Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi.

WYGLĄD FARBY PO ZADRUKOWANIU

Bardzo błyszcząca.

SCHNIĘCIE

Poprzez odparowanie rozcieńczalników, 6 minut na wolnym powietrzu. Papier, karton i materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Do uzyskania szybkiego schnięcia w tunelu na polistyrenie i PCV twardym polecamy serię QUICKSET QS.

ROZCIEŃCZALNIKI

EC 2000 – rozcieńczalnik normalny
EC 1300 – rozcieńczalnik specjalny do farb fluorescencyjnych
EC 4000 – rozcieńczalnik lekko opóźniający
EC 5000 – rozcieńczalnik  opóźniający
EC 8000 – rozcieńczalnik super powolny

EMULSJE

Wszystkie, które są odporne na działanie rozcieńczalników.

WYDAJNOŚĆ

Do 70m² z 1 litra, w zależności od użytej siatki.

CZYSZCZENIE

Oczyszczacz CT 1000 lub CT 1001 .

TRWAŁOŚĆ W MAGAZYNOWANIU

Nieograniczona .

ZACHOWANIE PRZY NAKŁADANIU DRUGIEJ FARBY

Doskonałe, nie ma opóźnienia w schnięciu ani zmiany wyglądu .

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO I WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Bardzo dobra dla całej serii. .

ZACHOWANIE PRZY DOBIERANIU KOLORÓW

Wszystkie farby nadają się do mieszania ze sobą.
PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

– pasta skracająca EC 160: idealny środek do wydruków rastrowych,
– masa transparentna EC 150: do otrzymywania kolorów żywszych, ale przy zmniejszaniu krycia i odporności na światło. Aby uzyskać farbę przezroczystą należy zmieszać 20% farby z 80% masy transparentnej EC 150,
– antystatyk AS 1000: dodawany w ilości 5% eliminuje efekty jonizacji podłoża, bardzo częste zjawisko przy nakładaniu farby na tworzywa sztuczne,
– opóźniacz w żelu EC 170. Masa bardzo skutecznie zapobiegająca zatykaniu się sita podczas drukowania bardzo precyzyjnych detali. Dodawać od 15% do 20% opóźniacza,
– opóźniacz w żelu EC 1702, o działaniu identycznym jak EC 170, ale dający jeszcze wolniejsze schnięcie. Suszenie powinno być wtedy w temperaturze 50 – 60°C, 2 – 3 razy po 1,5 min. lub minimum 24 godz. w pomieszczeniu z obiegiem powietrza,
– proszek do matowienia MP 1000.

– kolory triadowe mają identyczne nasycenie jak triada offsetowa (euroskala) i nadają się doskonale do wydruków na siatce o dużej gęstości,
– farby fluorescencyjne mają ograniczoną odporność na światło. Należy je nakładać tylko na białe podłoża. Są to kolory bardzo wrażliwe na rozcieńczalniki, nie należy długo przechowywać farby po dodaniu rozcieńczalnika ponieważ farba twardnieje. Zaleca się używanie specjalnego rozcieńczalnika EC 1300.

Przed drukiem całego nakładu należy wykonać próbę. Bez próby druku na danym podłożu reklamacje farb nie będą uwzględniane.