FARBY SITODRUKOWE ROZPUSZCZALNIKOWE SICO

seria PX SICEPOX

ZASTOSOWANIE

Do ciężkich materiałów takich jak: szkło, metal, kafle i inne.

WYGLĄD FARBY PO ZADRUKOWANIU

Bardzo błyszcząca.

SCHNIĘCIE

Suszenie w tunelu przyspiesza proces schnięcia, ale należy dosuszyć zadrukowany materiał na półce do suszenia. Utwardzanie – poprzez dodanie utwardzacza. Kurz/pył nie przykleja się po 60 min. Można układać w stos po 3 godz. Farba twarda po 24-48 godz.

ROZCIEŃCZALNIKI

PX2000 – rozcieńczalnik normalny

PX3000 – rozcieńczalnik lekko opóźniający

PX5000 – rozcieńczalnik bardzo opóźniający

EMULSJE

Wszystkie, które są odporne na działanie rozcieńczalników.

WYDAJNOŚĆ

Do 35-40m² z 1 litra, w zależności od zastosowanej siatki.

 

CZYSZCZENIE

Oczyszczacz CT 1000 lub CT 1001.

TRWAŁOŚĆ W MAGAZYNOWANIU

Bez utwardzacza wiele lat. Po dodaniu utwardzacza zużyć w ciągu 8 godz.

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO I WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Bardzo dobra dla wszystkich standardowych kolorów.

ZACHOWANIE PRZY DOBIERANIU KOLORÓW

Wszystkie farby nadają się do mieszania ze sobą.

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

PXHPX: utwardzacz

UWAGI

Proporcje farba – utwardzacz: 85% farby, 15% utwardzacza. Materiał przed zadrukowaniem musi zostać oczyszczony i odtłuszczony. Jeżeli to możliwe dobrze jest odtłuścić powierzchnię etanolem lub acetonem. Utwardzona farba nie daje się usunąć z sita.

Czyścić sito natychmiast po druku.

Zawsze należy wykonać testy przed rozpoczęciem pracy (patrz: zastrzeżenia dotyczące

odpowiedzialności producenta).

Produkcja kalkomanii “na mokro”:

1. Papier transferowy zadrukować klejem Stamp Glue (siatka 77).

2. Wydrukować warstwę lakieru PX 150 + 15% HPX (HEC) (siatka 77).

3. Wydrukować kolory + 15% HPX (HEC) (siatka 77).

4. Pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, temp. 25°C

5. Przeprowadzić transfer zwilżając papier i przenosząc grafikę na docelowe podłoże.

Przed drukiem całego nakładu należy wykonać próbę. Bez próby druku na danym podłożu reklamacje farb nie będą uwzględniane.