Dotacja na kapitał obrotowy dla SICO Polska Sp. z o.o.

SICO Polska Sp. z o.o. realizuje projekt z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla SICO Polska Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest wsparcie w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 191 255,34 zł

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla SICO Polska Sp. z o.o.