Aktualności

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma SICO Polska Sp. z o.o. zrealizowała projekt pod nazwą:

„Budowa systemu B2B w firmie SICO Polska Sp. z o.o. w celu automatyzacji
i koordynacji relacji biznesowych z kontrahentami”

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Umowa o dofinansowanie Nr: UDA-POIG.08.02.00-14-182/13-00.

Okres realizacji: 01-11-2013 – 31-10-2014

Innowacyjny system B2B, będący przedmiotem projektu, miał na celu automatyzację wymiany informacji pomiędzy
firmą SICO Polska Sp. z o.o. a jej Partnerami Biznesowymi w zakresie:
zakupów, ofertowania, sprzedaży, fakturowania i płatności, stanów magazynowych, logistyki i transportu oraz cennika i promocji.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

www.europa.eu                                                        www.poig.gov.pl                                                www.parp.gov.pl

Aktualności