SICO Polska Sp. z o.o.

Warszawa-CENTRALA 
ul. Annopol 3
budynek DC3 (biuro handlowe)
03-236 Warszawa
tel. (+48 22) 660 48 50 (-9)
mob. (+48) 539 738 170; (+48) 698 814 277; (+48) 606 635 956; (+48) 602 229 568, (+48) 696 458 653

e-mail: [email protected]

NIP: 5262470011
REGON: 016403381

MAGAZYN CENTRALNY SICO POLSKA
RADZYMIN PANATTONI PARK WARSAW NORTH II
ul. Logistyczna 6
05-250 Radzymin – Ciemne

MAGAZYN POMOCNICZY
ul. Jagiellońska 82A
03-301 Warszawa

SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
tel.: (+48) 22 660 48 50 wew. 2242
mobile: (+48) 602 251 084
e-mail: [email protected]

MASZYNY
mobile: (+48) 696 018 740; (+48) 694 348 554
e-mail: [email protected]

 

Bydgoszcz – ODDZIAŁ
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
tel. (+48 52) 522 80 60
mob. (+48) 600 852 031
mail: [email protected]


Gdańsk-ODDZIAŁ

ul.Kaprów 4 B
80-316 Gdańsk-Oliwa
tel. (+48 58) 500 42 60
mob. (+48) 608 580 609
e-mail: [email protected] 


Kraków-ODDZIAŁ

Al.Jana Pawła II 178
31-982 Kraków
tel. (+48 12) 666 00 40
mob. (+48) 602 599 100; (+48) 600 059 816;
e-mail: [email protected]


Łódź-ODDZIAŁ

ul. Wojska Polskiego 190
91-726 Łódź
tel. (+48 42) 620 06 20
mob. (+48) 608 581 342
e-mail: [email protected]

 

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SICO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ulicy Annopol 3 („SICO”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Annopol 3 03-236 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane:
• w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawa, w których Pani/Pan kontaktuje się z SICO. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w sprawach związanych z realizacją umów zawartych z SICO. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność w celu zawarcia lub realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
• w pozostałych sprawach w celu ich obsługi. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• w celach archiwalnych i dowodowych. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem prowadzenia komunikacji w sprawie. Ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub odpowiedź na korespondencję.

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez okres ich realizacji

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
• organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.