SICO Polska Sp. z o.o.

Warszawa-CENTRALA 
ul. Annopol 3
budynek DC3 ( biuro handlowe i magazyn)
03-236 Warszawa
tel. (+48 22) 660 48 50 (-9)
mob. (+48) 606 635 956;  (+48) 602 229 568; (+48) 539 738 170; (+48) 698 814 277
e-mail: [email protected]

NIP: 5262470011
REGON: 016403381

 

MASZYNY
SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
tel.: (+48) 22 660 48 50 wew. 2264
mobile: (+48) 880 349 588
e-mail: [email protected]

 

BYDGOSZCZ – ODDZIAŁ
ul. Warmińskiego 24
85-054 Bydgoszcz
tel. (+48 52) 522 80 60
mob. (+48) 600 852 031
mail: [email protected]


Gdańsk-ODDZIAŁ

ul.Kaprów 4 B
80-316 Gdańsk-Oliwa
tel. (+48 58) 500 42 60
mob. (+48) 608 580 609
e-mail: [email protected] 


Kraków-ODDZIAŁ

Al.Jana Pawła II 178
31-982 Kraków
tel. (+48 12) 666 00 40

mob. (+48) 602 760 342; (+48) 602 599 100; (+48) 600 059 816
e-mail: [email protected]


Łódź-ODDZIAŁ

ul. Wojska Polskiego 190
91-726 Łódź
tel. (+48 42) 620 06 20
mob. (+48) 608 581 342
e-mail: [email protected]

 

Poznań-ODDZIAŁ
ul. Składowa 33
62-081 Przeźmierowo
tel. (61) 600 70 10
mob. (+48) 668 010 344
e-mail: [email protected]

Wysyłając maila na podane powyżej adresy mailowe oddziałów SICO Polska, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę SICO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 3, w związku z realizacją niniejszego zapytania. Rozumiecie Państwo, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma SICO Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 3, NIP: 5262470011, REGON: 016403381, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000031697, Kapitał zakładowy: 1.960.000,00 PLN, opłacony w całości.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się:
– pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

SICO Polska Sp. z o.o.
Paulina Witkowska
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
– mailowo na adres e-mail: [email protected],
– lub telefonicznie pod numerem telefonu: 022 660 48 50.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ewentualne dalsze przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w celach i w oparciu o podstawy szerzej opisane w Polityce prywatności: https://www.sico.pl/kontakt/polityka-rodo/

Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi niniejszego zgłoszenia lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Po tym czasie, czyli po nawiązaniu współpracy Państwa dane mogą być przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy szerzej opisane w Polityce prywatności: https://www.sico.pl/kontakt/polityka-prywatnosci

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z którymi SICO współpracuje w zakresie usług IT, sprzedaży i dystrybucji, księgowości i serwisu. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane SICO nie dokonuje automatycznego profilowania.

Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.