TUSZE DO NADRUKÓW INK JET PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII PIEZOELEKTRYCZNEJ DOD (KROPLA NA ŻĄDANIE)
Elvajet SE 100 HS do druku na materiałach poliestrowych.

Seria tuszy Elvajet SE 100 jest odpowiednia do zastosowania w większości drukarek piezoelektrycznych, przeznaczonych do druku farbami wodnymi (Epson 9800, Mimaki JV5 i inne, Mutoh, Roland).
W serii dostępne są następujące tusze:
Elvajet Yellow SE 100 HS
Elvajet Magenta SE 100 HS
Elvajet Cyan SE 100 HS
Elvajet Black SE 101 HS
Roztwór czyszczący 800
NOWOŚĆ
W porównaniu do poprzedniej serii, Subli S4, seria Elvajet SE 100 HS umożliwia obniżenie zużycia tuszu o 30%. To pozwala na zmniejszenie nacisku na papier transferowy, ograniczając marszczenie i ilośd mocy potrzebnej do wysuszenia.
DRUK ATRAMENTOWY
Okres trwałości głowic piezoelektrycznych jest znacząco długi i powinien byd zgodny ze specyfikacją producenta, nawet jeśli stosowane są atramenty na bazie barwników dyspersyjnych.
Nasze atramenty na bazie barwników dyspersyjnych zostały przetestowane na najczęściej używanych drukarkach, ale użytkownik sam musi sprawdzić, czy atrament jest odpowiedni dla danej maszyny i modelu.
W przypadku dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji naszych klientów.
Jeśli atrament zasycha w dyszach, należy zastosować normalną procedurę czyszczenia wbudowaną w drukarce.
Atramenty mogą byd nadrukowywane bezpośrednio na tkaninę lub pośrednio poprzez podłoże pośrednie.

Przy stosowaniu metody druku bezpośredniego, barwniki muszą zostad utrwalone parą lub suszone w temperaturze 210ºC przez 30 sekund. W celu osiągnięcia optymalnej trwałości, materiał należy po utrwalaniu uprad.
W przypadku zastosowania bezpośredniej metody drukowania, barwnik musi zostad utrwalony przy pomocy pary lub przez suszenie w temperaturze 210°C (410°F) przez 30 sekund. W celu osiągnięcia optymalnej trwałości, po procesie utrwalania materiał należy wyprać.
W przypadku metody pośredniej, należy wziąć pod uwagę, że odporność na światło i wycieranie nadrukowanego papieru czy innego podłoża pośredniego nie są zbyt dobre. Nadrukowane podłoże należy w związku z tym traktować ostrożnie i transfer powinien być wykonany możliwie jak najszybciej po nadruku. W celu uzyskania dobrego transferu koloru i przyczepności, nadruk z podłoża musi być przenoszony w temperaturze 210°C (410°F) przez 30 sekund.
TRWAŁOŚĆ
Trwałość była oceniana na materiale wykonanym w 100% z PES (poliester) o gramaturze 170 g/m², przy transferze w temperaturze 210ºC przez 30 sekund.
Dla osiągnięcia trwałości oznaczonej w tabeli poniżej, zaleca się, przy druku bezpośrednim, usunięcie nadmiaru chemikaliów przez upranie.

Produkt

Światło

Woda

(silne)

Pranie

(60°C)

Pot

(kwas)

Pot

(zasada)

Ścieranie

(na sucho)

Ścieranie

(na mokro)

Pranie chemiczne

ISO 105 / B02

100% / 10%

ISO 105

/ E01

ch./st.

ISO 105 / B02

ch./st.

ISO 105 / E04

-ch./st.

ISO 105

/ E04

ch./st.

ISO 105 / X12

ISO 105 / X12

ISO 105

/ D01

ch./st.

Yellow
SE 100 HS

6-7/5-6

4-5/4-5

4-5/4-5

4-5/4-5

4-5/4-5

4

4-5

4/5

Magenta SE 100 HS

6/6

4-5/4-5

4-5/4-5

4-5/4-5

4-5/4-5

4

4-5

4/5

Cyan

SE 100 HS

5/5

4/4-5

4/4-5

4/4-5

4/4-5

4

4-5

4/5

Black

SE 101 HS

6/4-5

5/5

5/5

5/5

5/5

4-5

4-5

5/4-5

OKRES MAGAZYNOWANIA
Okres magazynowania farb w temperaturze pokojowej wynosi powyżej 6 miesięcy.
STANDARDOWE OPAKOWANIE
1 kg

Według naszej najlepszej wiedzy, informacja zawarta w niniejszym dokumencie jest prawdziwa i dokładna, ale wszelkie zawarte powyżej rekomendacje oraz sugestie nie stanowią gwarancji.