» Home » Serwis » Usługi serwisowe

Usługi serwisowe

Serwis SICO to zespół profesjonalnych inżynierów serwisu obsługujących klientów na terenie całego kraju. Wykonujemy przeglądy okresowe naprawy i konserwacje maszyn solwentowych,UV, sublimacyjnych i lateksowych. Wykonujemy profile kolorystyczne ICC na wszystkich rodzajach mediów.

Podejmujemy się naprawy płyt głównych i innych napraw elektronicznych. Dysponujemy szerokim zestawem urządzeń diagnostycznych. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem oryginalnych części zamiennych Mimaki.

 Wykonujemy:

  • naprawy i konserwacje maszyn solwentowych, UV i sublimacyjnych,
  • przeglądy okresowe maszyn solwentowych, UV i sublimacyjnych,
  • profile kolorystyczne ICC na wszystkie rodzaje ploterów i drukarek cyfrowych
  • naprawy płyt głównych i inne naprawy elektroniczne (dysponujemy szerokim zestawem urządzeń diagnostycznych),

Serwisujemy:

  • plotery solwentowe: Roland, Mimaki, Mutoh, Seiko, HP, NUR, Vutek, DGI oraz inne włączając chińskie maszyny plotery UV: HP, NUR, Vutek oraz inne włączając chińskie maszyny plotery sublimacyjne: Roland, Mimaki, Agfa, Mutoh, HP oraz inne włączając chińskie maszyny

 

Przegląd półroczny

- sprawdzenie maszyny pod kątem zużycia głowic

- sprawdzenie maszyny pod kątem kalibracji głowic

- sprawdzenie poprawności profili kolorystycznych

- sprawdzenie stacji dokującej

- sprawdzenie pomp atramentu

- wymiana dumperów

- wymiana filtrów w systemie stałego zasilania atramentem (jeżeli filtrów nie ma, to umycie zbiorników systemu stałego zasilania)

Czas trwania: około 3-5 h W ramach powyższego przeglądu obowiązkowy jest zakup w firmie SICO poniższych części zmiennych:

• Dumpery – 8szt.

• Filtry do sytemu stałego zasilania – 8szt.

Opcjonalnie po wykonaniu przeglądu istnieje możliwość wykonania dodatkowych usług, bądź dokupienia części, które wymagają natychmiastowej wymiany (dotyczy wszystkich części oraz usług serwisowych dostępnych w ofercie SICO).

 

Przegląd roczny

- sprawdzenie maszyny pod kątem zużycia głowic

- sprawdzenie maszyny pod kątem kalibracji głowic

- sprawdzenie poprawności profili kolorystycznych

- sprawdzenie stacji dokującej

- sprawdzenie pomp atramentu

- wymiana dumperów

- wymiana filtrów w systemie stałego zasilania atramentem (jeżeli filtrów nie ma, to umycie zbiorników systemu stałego zasilania)

- wymiana pomp atramentu

- wymiana elementów lub całej stacji dokującej

- płukanie układu flushem i ponowne zapełnienie atramentem

czas trwania: około 5 - 8h W ramach powyższego przeglądu obowiązkowy jest zakup w firmie SICO poniższych części zmiennych:

• Dumpery – 8szt.

• Filtry do sytemu stałego zasilania – 8szt.

• Cap top – 4szt.

• Pompa – 2szt.

Opcjonalnie po z przeglądu istnieje możliwość wykonania dodatkowych usług, bądź dokupienia części, które wymagają natychmiastowej wymiany (dotyczy wszystkich części oraz usług serwisowych dostępnych w ofercie SICO).

 

Wymiana głowic w pakiecie

– minimalna ilość do wymiany 2 szt. (kalkulacja dla 2 głowic)

- sprawdzenie stacji dokującej

- sprawdzenie pomp atramentu

- płukanie układu flushem i ponowne zapełnienie atramentem

- wymiana filtrów w systemie stałego zasilania atramentem (jeżeli filtrów nie ma, to umycie zbiorników systemu stałego zasilania)

- wymiana dumperów

- wymiana głowic

- kalibracja głowic

- sprawdzenie poprawności profili kolorystycznych

Czas trwania: około 4-6h W ramach powyższej usługi obowiązkowy jest zakup w firmie SICO poniższych części zmiennych:

• Dumpery – 4szt.

• Filtry do sytemu stałego zasilania – 4szt.

• Głowica – 2szt.

Opcjonalnie po zakończeniu wymiany istnieje możliwość wykonania dodatkowych usług, bądź dokupienia części, które wymagają natychmiastowej wymiany (dotyczy wszystkich części oraz usług serwisowych dostępnych w ofercie SICO).

 

Przygotowanie plotera do transportu (lub dłuższego przechowywania)

- sprawdzenie maszyny pod kątem zużycia głowic

- sprawdzenie stacji dokującej

- sprawdzenie pomp atramentu

- sprawdzenie dumperów

- płukanie układu flushem i wypompowanie

czas trwania: około 2 - 3h Opcjonalnie po zakończeniu powyższych działań istnieje możliwość wykonaniadodatkowych usług, bądź dokupienia części, które wymagają natychmiastowej wymiany (dotyczy wszystkich części oraz usług serwisowych dostępnych w ofercie SICO).

 

Przygotowanie plotera do pracy po transporcie

- płukanie układu flushem i ponowne zalanie atramentem

- sprawdzenie stacji dokującej

- sprawdzenie pomp atramentu

- sprawdzenie dumperów

- sprawdzenie maszyny pod kątem zużycia głowic

- sprawdzenie maszyny pod kątem zużycia głowic

czas trwania: około 2 - 3h Opcjonalnie po zakończeniu powyższych działań istnieje możliwość wykonania dodatkowych usług, bądź dokupienia części, które wymagają natychmiastowej wymiany (dotyczy wszystkich części oraz usług serwisowych dostępnych w ofercie SICO). 

SERWIS
DZIAŁ TECHNICZNY
tel.: (+48) 22 814 50 01 wew. 165
mobile: (+48) 600 852 160
e-mail: serwis@sico.pl