» Home » O nas » Kontakt - adresy oddziałów

Kontakt - adresy oddziałów

Warszawa-CENTRALA
ul.Annopol 3  
budynek DC2 i DC3 ( magazyn)
03-236 Warszawa
tel. (+48 22) 814 50 01/03/33/34
fax. (+48 22) 814 50 91
e-mail: sico@sico.pl

BYDGOSZCZ - ODDZIAŁ
ul. Warmińskiego 24
85-054 Bydgoszcz
tel. (+48 52) 321 98 00
tel. (+48 52) 345 66 44
fax (+48 52) 321 98 01
mail: bydgoszcz@sico.pl

Gdańsk-ODDZIAŁ
ul.Kaprów 4 B
80-316 Gdańsk-Oliwa 
tel. (+48 58) 556 70 20
fax. (+48 58) 556 13 51 
e-mail: gdansk@sico.pl

Kraków-ODDZIAŁ
Al.Jana Pawła II 178 
31-982 Kraków 
tel. (+48 12) 644 77 70, 686 34 20 
fax. (+48 12) 200 21 25 
e-mail: krakow@sico.pl

Łódź-ODDZIAŁ
ul. Wojska Polskiego 190
91-726 Łódź
tel. (+48 42) 656 14 03
fax. (+48 42) 616 01 58
e-mail: lodz@sico.pl

Poznań-ODDZIAŁ
ul. Szkółkarska 25
62-002 Suchy Las
tel. (61) 852 52 45
tel. (+48) 668 010 344
e-mail: poznan@sico.pl
 
 

 
 

 

Wysyłając maila na podane powyżej adresy mailowe oddziałów SICO Polska, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę SICO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 3, w związku z realizacją niniejszego zapytania. Rozumiecie Państwo, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma SICO Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 3, NIP: 5262470011, REGON: 016403381, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000031697, Kapitał zakładowy: 1.960.000,00 PLN, opłacony w całości.

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się:
- pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

SICO Polska Sp. z o.o.
Paulina Witkowska
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
- mailowo na adres e-mail: iodo@sico.pl,
- lub telefonicznie pod numerem telefonu: 022 814-50-01.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ewentualne dalsze przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w celach i w oparciu o podstawy szerzej opisane w Polityce prywatności: http://www.sico.pl/kontakt/polityka-prywatnosci


Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi niniejszego zgłoszenia lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Po tym czasie, czyli po nawiązaniu współpracy Państwa dane mogą być przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy szerzej opisane w Polityce prywatności: http://www.sico.pl/kontakt/polityka-prywatnosci


Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z którymi SICO współpracuje w zakresie usług IT, sprzedaży i dystrybucji, księgowości i serwisu. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane SICO nie dokonuje automatycznego profilowania.


Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.