» Home » Maszyny » Giełda używanych maszyn, urządzeń i oprogramowania » Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe

Dodaj pliki

Pliki zdjeć maszyny, testu dysz, specyfikacji itp.
Pliki w formacie jpeg, png, gif, pdf, doc

Dane maszyny


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SICO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 3, w związku z realizacją niniejszego zapytania. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma SICO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 3, NIP: 5262470011, REGON: 016403381, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031697, Kapitał zakładowy: 1.960.000,00 PLN, opłacony w całości.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się:
- pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
SICO Polska Sp. z o.o.
Paulina Witkowska
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
- mailowo na adres e-mail: iodo@sico.pl,
- lub telefonicznie pod numerem telefonu: 022 814-50-01.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ewentualne dalsze przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w celach i w oparciu o podstawy szerzej opisane w polityce prywatności.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi niniejszego zgłoszenia lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Po tym czasie, czyli po nawiązaniu współpracy Państwa dane mogą być przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy szerzej opisane w polityce prywatności.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z którymi SICO współpracuje w zakresie usług IT, sprzedaży i dystrybucji, księgowości i serwisu. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane SICO nie dokonuje automatycznego profilowania. Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyślij